• Instagram
  • Facebook Social Icon
  • Youtube

همبستگی ملی ایرانیان اتریش

Iranian National Solidarity (INS) 

ZVR -13 942 430 64

21.08.2020

سازمانهای همسو

در مورد ما

در مورد ما

در مورد ما

Überschrift 4

اولین گام های ما

دیماه ۱۳۹۶ در وین 

خیزش دی ماه ۹۶ که زمینه ان در جنبش پاسارگاد، و برامدن نسل پاسارگادی پی ریزی شده بود در ۱۱۰ شهر ایران حرکتی غافل کننده برای رژیم حاکم بر ایران و نیز جهانیان بود. در حالی که جهان مسیحی مشغول تدارکات ایینی تولد مسیح بود، مردم ما دگر بار بپا خواستند تا خواسته بحق خود یعنی گذار از اصلاح طلب و اصول گرا و نیز جمهوری اسلامی را بگوش جهانیان برسانند. در شرایطی که مانند همیشه رسانه های اتریش روزها از پوشش خبری چنین حرکتی خودداری میکردند جمعی از ایرانیان وطنخواه در حرکتی خودجوش و بدور از دسته بندی سیاسی و کمترین امکانات بر ان شدند تا با برگذاری یک همایش در قلب وین ندای مردم مظلوم ایران را به گوش مردم و رسانه های اتریش برسانند. منافع ملی و دفاع از حق مردم ایران و پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان که نماد ازادی، برابری و جدایی دین از دولت است  فصل مشترک مابرای برداشتن اولین قدم ها در این دوره بود.  

اولین گام های ما

کانال یوتوب ما

  • Youtube

هدف همبستگی ملی ایرانیان

هدف همبستگی ملی ایرانیان

هدف همبستگی ملی ایرانیان

حرکت مدنی جهت رسیدن به اهداف و آرمانهای اصلی مردم ایران و نسل پاسارگادی که شامل آزادی، احترام دوباره به فرهنگ اصیل ایران واقوام ایرانی و تاریخ ایران، عدالت و استقلال، جدایی دین از سیاست و دولت، بر گزاری انتخابات برای تعیین نظام آتی کشور توسط مردم زیر نظر جوامع بین المللی و سازمان ملل متحد، آزادی انتخابات برای قوای مجریه و مقننه و دادگستری، ایجاد قوه قضائیه مستقل، تدوین و تصویب قانون اساسی بر مبنای منشور کوروش بزرگ واعلامیه جهانی حقوق بشر که به نفع حاکمیت مردم و تضمین کننده بی قید و شرط آزادیهای فردی و اجتماعی و احزاب، که شامل آزادی بیان ،مطبوعات ورسانه ها، اجتماعات و ازادی بدون تبعیض ادیان و اقوام و اقلیتهای کشور، حافظ حقوق شهروندی مردم بویژه تساوی حقوق زنان و مردان ، تاکید بر روابط صلح  آمیز بین المللی بر مبنای حفظ منافع ملی کشورواحترام متقابل با دگر ملل جهان باشد وبویژه حمایت از خواست ملی درپایان دادن به نفوذ مخرب روسیه و انگلستان وهر قدرت خارجی دیگربر منافع و امور داخلی میهنمان از مهمترین اهداف میباشند  

مبانی همبستگی ملی ایرانیان 

مبانی همبستگی ملی ایرانیان 

مبانی همبستگی ملی ایرانیان 

با توجه به اهداف ذکر شده و برای ایتلاف با دیگر گروهها برای رسیدن به این اهداف و با در نظر گرفتن شرایط کشور و اوپوزیسیون ها، برای ایجاد این همبستگی بر اساس محورهای ذیل دعوت به همکاری مینماییم

     پشتیبانی از تمامی حرکتهای مدنی مستقل و ملی در داخل و خارج از ایران بدون در نظر گرفتن علایق حزبی    سیاسی و جناحی اعم از مشروطه خواه یا جمهوری خواه که در راستای تحقق اهداف ذکر شده در بالا و گذار به یک حکومت سکولار دمکرات باشند 

.تایید پرچم سه رنگ شیر خورشید نشان بعنوان نماد همبستگی ملی

.تاکید بر حفظ یکپارچگی سرزمینی و ملی ایران از دریای مازندران تا خلیج فارس

.جدایی دین از دولت و سیاست

.استقرار حاکمیت مردم بر مبنای قوانین سکولار و دمکراتیک و مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر

.برقراری ارتباط صلح امیز براساس احترام متقابل و خفظ منافع ملی با تمامی ملل جهان

.نفی خشونت در حرکت مدنی همزمان با حق دفاع از خود در برابر سرکوبگران

.تعیین الترناتیو ملی یا همکاری برای تشکیل یک شورای گذار متشکل از گروهها وشخصیتهای باورمند به اهداف بالا 

​-۱

​-۲

​-۳

​-۴

​-۵

​-۶

​-۷

​-۸

همایشها ولینکهای اینترنتی

همایشها ولینکهای اینترنتی

همایشها ولینکهای اینترنتی

  در این ستون اخرین خبرها در پیوند با همایشها ی پیش رو در اتریش و سایر کشورها  و نیز لینک های  های مهم خبری و  تحلیلی به اشتراک گذارده میشود

ادینه ۲۱ اگوست ۲۰۲۰ ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰    Ecke  Strohgasse und Reisner Straße  , 1030 Wien 

: همایش پیش رو

: همایش پیش رو

: همایش پیش رو

: همایش پیش رو

   شنبه ۲۴ .اگوست. ۲۰۱۹ مقابل کلیسای استفان در وین

  در این ستون اخرین خبرها در پیوند با همایشها ی پیش رو در اتریش و سایر کشورها  و نیز لینک های  های مهم خبری و  تحلیلی به اشتراک گذارده میشود

:جدید ترین لینکهای خبری و تحلیلی

 
 

 همایش ها و بیانیه ها

09.02.2018

حمایت از خیزش دیماه ۹۶ در ایران

04.07.2018

اعتراض به حضور روحانی در وین

01.05.2019

روز جهانی کارگر - اعتراض به وضعیت  کارگران در ایران

11.05.2019

سپاه پاسداران را تروریست اعلام کنید

08.06.2019

نه به ورود نیروهای شبه نظامی خارجی به ایران

حمایت از حقوق زنان و کودکان کار در ایران 

26.07.2019

 بیانیه راهکار پیشنهادی برای گذار از جمهوری رژیم اسلامی 

30.07.2019

نامه به سفیر امریکا در وین/ نایاک نماینده مردم ایران نیست

19.08.2019

دریای مازندران فروشی/ نیست در برابر سفارت روسیه 

24.08.2019

اروپا ٫ با رژیم اسلامی در ایران همکاری نکنید

07.09.2019

همایش اعتراض به سرکوب ایرانیان توسط پلیس سوید

07.09.2019

 همایش ها و بیانیه ها

09.02.2018

حمایت از خیزش دیماه ۹۶ در ایران

04.07.2018

اعتراض به حضور روحانی در وین

01.05.2019

روز جهانی کارگر - اعتراض به وضعیت  کارگران در ایران

11.05.2019

سپاه پاسداران را تروریست اعلام کنید

08.06.2019

نه به ورود نیروهای شبه نظامی خارجی به ایران

22.06.2019

حمایت از حقوق زنان و کودکان کار در ایران 

26.07.2019

 بیانیه راهکار پیشنهادی برای گذار از جمهوری رژیم اسلامی 

30.07.2019

نامه به سفیر امریکا در وین/ نایاک نماینده مردم ایران نیست

19.08.2019

همایش  اعتراضی در برابر سفارت روسیه / نامه به ولادیمیر پوتین در پیوند با توافق نامه دریای کاسپین 

24.08.2019

اروپا ٫ با رژیم اسلامی در ایران همکاری نکنید

07.09.2019

همایش اعتراض به سرکوب ایرانیان توسط پلیس سوید

18.09.2019

 پاسخ دفتر ریاست جمهوری اتریش در پیوند با نامه همبستگی ملی ایرانیان به پوتین و توافقنامه دریای کاسپین

19.09.2019

نامه به  مدیران لیگ برتر اتریش در پیوند با سحر خدایاری و حمایت از حقوق زنان در ایران

21.09.2019

همایش روز جهانی صلح و بیانیه دعوت از گروههای سیاسی برای همکاری در راه ازادی ایران

25.09.2019

 نامه دوم به سفرای روسیه و امریکا و جمهوری های سابق شوروی و نهادهای دولتی اتریش در پیوند با مخالفت مردم ایران با قرارداد کاسپین

07.10.2019

چاپ مصاحبه همبستگی ملی ایرانیان در روزنامه سندیکای گارگران اتریش

10.10.2019

 دومین دعوت همبستگی ملی ایرانیان از گروههای سیاسی در اتریش برای شکستن سکوت خود و همکاری برای رسانیدن  مردم ایران

12.10.2019

مصاحبه همبستگی ملی ایرانیان با رادیو تیام

18.10.2019

 پاسخ دفتر وزارت امور خارجه اتریش در پیوند با نامه همبستگی ملی ایرانیان به پوتین و توافقنامه دریای کاسپین

19.10.2019

همایش دریای مازندران فروشی نیست

23.10.2019

ملاقات با سفیر مجلس اتریش در پارلمان اروپا در پیوند با نامه همبستگی ملی ایرانیان به پوتین و توافقنامه دریای کاسپین

24.10.2019

عضویت همبستگی ملی ایرانیان در سازمان

«همگرایی ملی ایرانیان  «هما

25.10.2019

نامه - هما - به وزیر امور خارجه فیلیپین در پیوند با بهاره زارع دختر شایسته ایران

26.10.2019

بیانیه - هما - در پیوند با روز کوروش

29.10.2019

همایش روز ملی اتریش- دمکراسی برای ایران- نامه به اعضای مجلس ملی اتریش

04.11.2019

 بیانیه - هما -  به ملت عراق در پیوند با خیزش ازادی خواهی  ایشان

15.11.2019

  ایمیل به سفیر روسیه و کشورهای حاشیه دریای مازندران و فراکسیونهای مجلس اتریش و درخواست وقت ملاقات در پیوند با دریای معاهده ننگین کاسپین

20.11.2019

همایش بزرگ وین  در برابر سفارت ایران برای حمایت از خیزش مردم در ایران

22.11.2019

همایش در برابر کنسولگری امریکا در وین برای اینترنت پر سرعت در ایران

23.11.2019

همایش بزرگ وین با شرکت گروههای  ازادیخواه ایرانی 

جهت رساندن صدای مردم ایران به دولتهای اروپایی

07.12.2019

  نامه به رییس جمهور اتریش و همایش  و راهپیمایی برای یادمان جاویدنامان راه ازادی

13.12.2019

  همایش در برابر دفتر ریاست جمهوری  برای جلوگیری از قتل عام  زندانیان  خیزش ابان ماه 

تحویل نامه اول، به دفتر ریاست جمهوری و صدر اعظم اتریش

20.12.2019

  همایش در برابر دفتر ریاست جمهوری  برای جلوگیری از قتل عام  زندانیان  خیزش ابان ماه 

26.12.2019

  همایش چهلم پوریا های ایران  در برابر اپرای وین

03.01.2020

نامه به پرزیدنت ترامپ در پیوند اقدام قاطع  در مورد قاسم سلیمانی و در خواست  قرار دادن نقض  حقوق بشر در ایران در صدر دستور کار 

14.01.2020

   همایش در برابر سفارت ایران،در اعتراض به قتل عام ابان ماه و هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی

17.01.2020

     نامه تسلیت  به رییس جمهوری و سفیر اوکراین در وین در پیوند با هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی توسط رژیم اسلامی حاکم بر ایران

18.01.2020

    همایش در برابر سفارت روسیه ، انگلستان و تلوزیون ملی اتریش در  اعتراض به سیاست حمایت از رژیم این دولتها و رسانه    

11.02.2020

    همایش سالگرد فاجعه ملی ۵۷، رونمایی از پرچم عظیم

شیر و خورشید نشان   

21.02.2020

    همایش نه به انتخابات فرمایشی نه به استعمار

با پرچم عظیم شیر و خورشید نشان

03.03.2020

     ملاقات و گفتگو در بروکسل با رئیس هئیت روابط  اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا اقای رادیسلاو سیکورسکی 

01.05.2020

 پیام ویدئیویی در یو تیوب بمناسبت روز جهانی کارگر  

25.05.2020

،همایش درخواست برای جلوگیری از قتل عام زندانیان جنبش ابانماه و  ازادی تمامی زندانیان سیاسی ، تحویل دومین نامه به دفتر  ریئس جمهور و صدر اعظم اتریش 

19.06.2020

همایش یک ملت یک پرچم -همزمان با ۲۰ شهر

01.07.2020

چادر اعتراضی در برابر  وزارت خارجه اتریش در پیوند با حکم اعدام معترضین ابانماه  - یک ملت یک پرچم

01.07.2020

همایش مخالفت با قرارداد ننگین و استعماری جمهوری اخوندی با چین

جهان بداند ، قرارداد بدون رفراندم و نظر خواهی از مردم

  فاقد اعتبار است

01.07.2020

همایش مخالفت با قرارداد ننگین و استعماری جمهوری اخوندی با چین

جهان بداند ، قرارداد بدون رفراندم و نظر خواهی از مردم

  فاقد اعتبار است

 
iranfromspace_4549683649.jpg

24.08.2019

26.10.2019

29.10.2019

23.10.2019

29.10.2019

متن بیانیه ها 

فارسی

In progress

In progress

----

----

In progress

----

----

----

----

----

English

Deutsch

----

Rally- Support the movment of February 2018

----

----

Rally- Protest against Rohani

----

----

----

----

In progress

----

Rally- Labor Day

Rally- Revolutionary Guards ad to list

----

Rally-Foreign troops get out of iran

Rally- Womens rights and child labor

Declaration of a Solution to Democrcy

NIAC -Letter to US Embassador 

Rally-Caspian sea-Letter to Vladimir Putin

Rally-Europe does not support the IRI

Rally-Condemn police violence in Sweden

Caspian sea-Answering letter office of President of Austria

Letter to Austrian Football clubs -Sahar

In progress

International day of peace

----

----

----

----

see letter from 19.08.2019

----

----

----

----

Arabic

----

Caspian sea-second letter

Interview with Austrian Union Newspaper

Call for Iranian politikal groups to

cooperate for democracy in Iran  

 

Inteview with radio tiam

Caspian sea-Answering letter of Ministry

of Foreign Affairs 

Ralley -Caspian sea is not for sale

Caspian sea-Meeting with Ambassador to EU

Membership in the National Congress of Iranians  HOMA

HOMA-Bahare Zare-Letter to foreign Minister of Philipins

HOMA-Statement on Cyrus Day

INS- Austrian National Day letter to the MP

Democracy for Iran

HOMA-Statement to the Iraqi peopel

25.10.2019

26.10.2019

04.11.2019

HOMA-Statement to the Iraqi peopel

HOMA-Statement to the Iraqi peopel

HOMA-Statement to the Iraqi peopel

HOMA-Statement to the Iraqi peopel

HOMA-Statement to the Iraqi peopel

HOMA-Statement to the Iraqi peopel